— Hírek, aktualitások, versenyfelhívások, versenyeredmények —

Iskolai Kazinczy szépkiejtési verseny

Iskolánkban 2018. február 6-án 8. és 9. órában rendeztük meg a Kazinczy szépkiejtési versenyt. 

Az eredmény:

I. helyezett: Pohl Kitti Angéla 11. E felkészítő tanár: Petrics Magdolna

II. helyezett: Ragályi Ákos 11. C felkészítő tanár: Kárpáti-Kladiva Krisztina

III. helyezett: 

Németh Gyöngyvér 11. A felkészítő: Gyulai Krisztina

Pintér Vivien 12. A felkészítő tanár: Kárpáti-Kladiva Krisztina

IV. helyezett: Gendur Milán 11. A felkészítő: Gyulai Krisztina

V helyezett: Mihályi Nóra 10. D felkészítő: Lőrincz Tünde

A fővárosi fordulón Pohl Kitti Angéla és Ragályi Ákos képviseli iskolánkat.

Gratulálunk!


 

Vers- és prózamondó verseny

A Szekszárdi Garay János Gimnázium XI. alkalommal hirdeti meg

"Az én Pannoniám"

(Mészöly Miklós)

Kárpát-medencei középiskolai vers- és prózamondó találkozóját,

2018. március 13-án 10 órától

A jelentkezés feltételei:

A találkozóra 14. életévüket betöltött középiskolás vers- és prózamondók jelentkezését várjuk (iskolánként max. 3 főt).

Nevezni lehet:

- egy Tolna megyei író vagy költő (pl. megyénk szülöttei: Illyés Gyula, Pákolitz István; Lázár Ervin, valamint városunk szülöttei: Garay János, Babits Mihály, Mészöly Miklós, Baka István, Csengey Dénes, Parti Nagy Lajos, Gacsályi József, Kis Pál István, a Pad folyóirat költői stb.) alkotásával,

- egy a magyar irodalomból választott verssel vagy prózával (az adott év évfordulós alkotói közül ajánlott választani: Ágh István, Baka István, Füst Milán, Jékely Zoltán, Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Konrád György, Kuczka Péter, Marsall László, Lengyel Balázs, Nagy László, Oravecz Imre, Páskándi Géza, Sánta Ferenc, Szentkuthy Miklós),

- egy a kortárs (1988 utáni) magyar irodalomból választott verssel vagy prózával.

A jelentkezők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem nevezhetnek.

A választott művek előadásának időtartama nem haladhatja meg az 5-5 percet.

Fordulók:

A verseny háromfordulós.

Első forduló: A nevezni szándékozó iskolák rendezik meg január közepéig, a legjobban szereplő 3 diákot nevezhetik a Kárpát-medencei döntőre január 31-ig a versenyzők előadásáról készített videofelvétellel.

Második forduló: A beküldött felvételek alapján a bírálóbizottság kiválasztja a döntő résztvevőit, erről e-mailben értesíti az oktatási intézményeket február 13-ig.

Harmadik forduló: 2018. márc. 13-án a döntőbe jutott diákok ismét két fordulóban méretnek meg, az első fordulóban a még be nem mutatott két szövegből az általuk választottat mondják el, a következő fordulóban pedig a zsűri dönti el, hogy kiktől kívánja meghallgatni a harmadikként megadott verset vagy prózát.

A Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny döntőjébe jutott iskolánk csapata. 

A csapat tagjai: Antónyi Flóra, Tömöri Péter, Somogyi Fanni, Szabó Fanni 12. A osztályos tanulók. 

Felkészítő tanáruk: Kárpáti-Kladiva Krisztina

Gratulálunk! További sok sikert kívánunk!

OPERAKALAND 2017. szeptember 25.

Ebben a tanévben is csatlakoztunk az Operakalandhoz. A Figaro házassága 2.0 című előadást tekintettük meg az Erkel Színházban. A programon a 10. B és a 10. F osztály vett részt.  A felkészüléshez az alábbi prezentáció nyújtott segítséget:

https://drive.google.com/file/d/0B12PNP5u0xdMc1RBRUtnRk5JLWs/view?usp=sharing

A felkészítést Czégány Szandra ELTE-hallgató - tanárjelölt -tartotta.

A programra Kárpáti-Kladiva Krisztina sikeres pályázata segítségével jutottunk el.

Slam Poetry és Mozi

A SuliMozi szervezésében megnéztük a Billy Eliot című filmet, majd slammerekkel találkoztunk, s mi is kipróbáltuk az alkotást és az előadást.

Az Iskolapad műsorában szerepeltünk:

https://vimeo.com/225061419#at=14

2017. május 9-én részt vettünk az Operakaland Bánk bán előadásán az Erkel Színházban

Az Édes Anyanyelvünk verseny iskolai fordulóján 21 tanuló vett részt. Az első tíz helyezett névsora a pontszámmal együtt:

Sárközi Flóra 10. D 25

Horváth Panna 9. C 24,5

Gonzálen Dávid Gergő 10. D 24

Babai Lívia 10. C 23,5

Papp Judit 11.C 23,5

Somogyi Fanni 11.A 22,5

Kovács Ádám 9.A 22

Horváth Levente 10.D 21,5

Radics Anna 10.D 19,5

Farkas Dóra 10.E  19

Szivek Laura 9.F 19

Rábai Petra 9.B 18

Az április 11-én megtartott vers- és prózamondó versenyünk helyezettjei:

1. Pohl Kitti 10.E
2. Orosz Bálint 11.C
3. Farsang Bence 10.A
4. Komlódi Zita 11.C

Gratulálunk!

Arany János-verseny

Örömmel adunk hírt a szinyeisek újabb sikeréről.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által meghirdetett Arany-kori feltölt(őd)ések elnevezésű versenyen 

országos 3. helyezést szerzett 

a Szinyei Merse Pál Gimnázium csapata - Antónyi Flóra, Pintér Vivien, Somogyi Fanni, Szabó Fanni, Tömöri Péter 

11. A osztályos tanulók -. 

Felkészítő Tanáruk: Kárpáti-Kladiva Krisztina

Szívből gratulálunk a versenyzőknek a szép eredményhez!

weblapjuk 

https://aranyoskak6.webnode.hu/https://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/rendezvenyek/?article_hid=34511


ARANY-ko r i fe ltö lt(őd)ések Online és offline csapatvetélkedő középiskolásoknak

 Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 2017-es Arany János-emlékévhez kapcsolódva irodalmi vetélkedőt hirdet középiskolások számára. A csapatverseny a nyelvi-irodalmi tudást, a könyvtárhasználati, valamint az informatikai ismereteket kívánja ötvözni. A verseny első fordulója az internethez kapcsolódik. A feladat Arany János egy szabadon választott alkotói korszakának vagy műcsoportjának bemutatása tematikus weblap formájában. Színes, a műveket tágabb történelmi, társadalmi, művészeti összefüggésbe helyező honlapokat várunk. A választott témakört reprezentáló Arany-idézeteken, verseken, műrészleteken túl az oldal tartalmazzon rövid háttéranyagokat, a témához kapcsolódó művelődéstörténeti érdekességeket, illusztrációkat. A szabadságharc előtti korszak bemutatásakor pl. ki lehet térni a reformkori vándorszínészetre, a vármegyei tisztújításokra, megjelenhetnek a Petőfivel való barátság dokumentumai stb. A későbbi pályaszakasz kapcsán megidézhető pl. a korabeli Budapest, a tudományos élet (akadémia) világa, a folyóirat-szerkesztés stb. A Toldi-trilógia vagy a történelmi balladák okán pl. helyet kaphatnak a weblapon a politikai-társadalmi hátteret ábrázoló bejegyzések, dokumentumok vagy a népiesség, illetve a historizmus felfogását tükröző információs anyagok, illusztrációk. A falusi vagy nagyvárosi élet figuráit szerepeltető Arany-műveket társadalomtörténeti, néprajzi forrásokból vett tudnivalókkal, a népi szokásokról, hiedelemvilágról szóló leírásokkal, szómagyarázatokkal lehet megvilágítani stb. Fontos, hogy a diákok ne kizárólag "összeguglizott" (wikipédiás stb.) anyagokból szerkesszék meg a weboldalt, a gyűjtőmunka elsősorban könyv- és könyvtárhasználaton alapuljon a források megjelölésével. Ehhez segítséget nyújt a Központi Könyvtár állománya és adatbázisai (pl. Arcanum Digitális Tudománytár). A Központi Könyvtárban található korabeli újságok, folyóiratok oldalairól a tanulók szabadon készíthetnek fotókat, a fényképezési lehetőséget a könyvtár a vetélkedő résztvevőinek ingyenesen biztosítja. Plusz pontokat jelent, ha a forrásanyagok felhasználásán túl a diákok saját fantáziájukat mozgósítva maguk is alkotnak szövegeket (pl. képzelt riportot, interjút, kritikát vagy akár "kommenteket" Arany pályatársainak nevében stb.). A pályamunkákat szakértő zsűri értékeli elsősorban a tartalom, a nyelvi-kommunikációs megvalósítás (helyesírás), valamint az esztétikai kivitelezés alapján. Jelentkezhetnek: budapesti középiskolásokból álló maximum ötfős csapatok. Az elkészült weblap linkjét 2017. február 20-ig várjuk az aranyjanos@fszek.hu címre. A döntőt az Arany-bicentenárium (2017. március 2.) környékére tervezzük: A Központi Könyvtár épületében (a XIX. században épült Wenckheim-palotában) megrendezésre kerülő versenyre a legjobb csapatokat hívnánk meg. A helyszíni vetélkedő középpontjában szintén Arany János és a korszak irodalma, művészete áll. A játékos feladatokat a könyvtárhasználat gyakorlásával is szeretnénk összekötni. A résztvevőket értékes nyereményekkel jutalmazzuk: az 1. helyezett csapat tagjai fejenként 20.000.-, a 2. helyezett versenyzők fejenként 15.000.-, a 3. helyezett játékosok fejenként 10.000.- Ft kultúra utalványt nyernek. Kérjük, a részvételi szándékot mielőbb jelezzék az aranyjanos@fszek.hu címen!

A Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázata, 2016/2017. tanév

A pályázat célja, hogy elősegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Németh László életművében) rejlő szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi műveltségének bővítéséhez, és lehetővé tegye a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyűjtést a kutató- és elemző munka folyamatában és módszereiben, értekező prózai művek készítésében. A feladat, hogy a diákok elmélyedjenek az irodalmi mű, filmalkotás lehetséges világában, figyelmesen és alaposan olvassák el, és saját megfigyeléseik alapján (valamely módszer egyéni alkalmazásával), önállóan mutassák be és értelmezzék azt. A zsűri a szövegértelmezés (filmértelmezés) minősége, szakszerűsége és kreativitása, a dolgozat érvelésének és stílusának világossága, gondolati és nyelvi igényessége szerint értékeli a pályaműveket.
A pályázatot tizenötödik alkalommal hirdeti meg a 9-12. évfolyamos középiskolai tanulók számára a Németh László Társaság.
Pályatételek
I.
"a Döbling-Vásárhely párhuzam s a szívemet körülfolyó félelem kellett hozzá, hogy 46 végén néhány hét alatt megírjam" - Németh László Széchenyi című drámájának értelmező elemzése
II.
A közösség iránt érzett felelősség megjelenése a "filmíró" Csoóri Sándor munkásságában (Hószakadás, Nyolcvan huszár)
III.
"Archaikus epikum" és "modern lélektani sorstragédia"(Barta János) - Arany János Buda halála című művének értelmezési lehetőségei
A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni. A pályázat egyéni verseny. Formai követelmények: a pályaműveket két példányban, minimum tíz, maximum tizenöt oldal terjedelemben (12-es betűnagyság, sorkizárt formátum, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó), a szakirodalmi források pontos feltüntetésével, lábjegyzetekkel ellátva kell beküldeni. A hivatkozás tartalmazza a szerző(k) nevét, a mű címét, a megjelenés helyét, kiadóját, idejét, oldalszámát. Internet esetében a teljes elérési utat meg kell adni, kiegészítve az elérés dátumával.
Pl. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka, Bp., Szépirodalmi K., 1979., 415. p., https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/hodmezovasarhely/nemeth_laszlo_vasarhelyi_korszaka/index.htm, 2016. szeptember 18.
A pályaműveket két példányban, jeligésen kell elküldeni 2017. február 28-ig (a postabélyegző dátuma) a Németh László Gimnázium, Általános Iskola címére (6800 Hódmezővásárhely, Ormos E. u. 18.) Árva László igazgató nevére, illetve elektronikusan - a tanuló iskolájának hivatali elektronikus levélcíméről - az arva@nlg.httpf.hu címre. Zárt borítékban kérjük mellékelni a szerző nevét, osztályát, e-levél- és lakcímét, magyartanára nevét, iskolájának bélyegzőlenyomatát, címét és telefonszámát. Kérjük, hogy a szaktanár a tanuló önálló munkáját a fenti adatokat tartalmazó azonosító lapon aláírásával igazolja. A formai előírások betartásának hiánya vagy pontatlansága hátrányosan érintheti a pályázót.
Bármilyen felmerülő kérdésre a Németh László Gimnázium, Általános Iskola igazgatója, Árva László ad felvilágosítást telefonon (62-533-137) és elektronikus levélben (arva@nlg.httpf.hu). A pályázat értékelése 2017 áprilisában lesz. Az eredményről minden pályázó iskolája értesítést kap.

Versenyfelhívás

Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról

A 2016-17-es tanévben is meghirdetjük a Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt. A kompetenciafejlesztő művelődéstörténeti veresenyre az ókori görög és római kultúra - történelem, politika, hétköznapok, irodalom, színház, versenyek, művészet, építészet, mitológia, filozófia - iránt érdeklődő középiskolai diákok jelentkezését várjuk.

Idén is három kategóriában lehet jelentkezni a versenyre:

1. Ókori blogger

2. #PokeArch (képkereső)

3. Aenigmata Latina (fordításverseny)

1. versenykategória: Ókori blogger

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6-12. osztály, négyosztályos középiskola 9-12. osztály

Feladat: egy ókori ember nevében személyes hangú blogposztot kell írni. A versenyfordulón több személy közül lehet majd választani, illetve a konkrét témát is megadjuk. A zsűri az alapos tárgyi, történelmi ismereteket, valamint a képzelőerőt, a blogposzt érdekességét, színességét értékeli.

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

Szeptember végén tesszük közzé a verseny honlapján a felkészüléshez ajánlott szűkebb témaköröket.

Ajánlott művek: Ph. Matyszak: Antik Róma napi öt denariusból. Scolar 2009; Ph. Matyszak: Antik Athén napi öt drachmából. Scolar 2009; Majoros József: Római élet: művelődéstörténeti segédkönyv a latin nyelv tanulásához. Athenaeum 2000; Ürögdi György: A régi Róma. Ürögdi György: Róma. Panoráma 1983, T. Cornell - J. Matthews: A római világ atlasza. Helikon 1999.

2. versenykategória: #PokeArch (képkereső)

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6-12. osztály, négyosztályos középiskola 9-12. osztály

Feladat: megadott képekhez kell keresni a feladatban megjelölt szempontok figyelembe vételével hasonló, illetve különböző képeket. A képek a görög és római kultúrához kapcsolódnak: vázák, szobrok, épületek, tárgyak...

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

Felkészülés: Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének Hyperión virtuális kiállítása (https://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/). Szilágyi János György: Antik Gyűjtemény. Vezető az Antik Gyűjtemény állandó kiállításához. (Online: https://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?id=467); Németh - Ritoók -Sarkadi - Szilágyi: Görög művelődéstörténet. Osiris 2006. (művészettörténeti fejezetek); S. Sarti: Görög művészet. Corvina 2007; G: De Tommaso: Római művészet. Corvina 2008.

3. versenykategória: Aenigmata Latina (fordításverseny)

(Ebben a versenykategóriában az iskolájukban latin nyelvet tanuló diákok jelentkezését várjuk!)

Korosztályok és kategóriák:

Minores: nyolcosztályos középiskola 5-9. osztály, hatosztályos középiskola 7-9. osztály és négyosztályos középiskola 9-10. osztály

Maiores: nyolc- és hatosztályos középiskola 10-12. osztály, négyosztályos közpiskola 11-12. osztály

Feladat: latin szöveg fordítása magyarra.

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

Nyelvtani tudásszintek:

Minores: declinatiók I-V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I-IV: imperfecta actio indicativus

Maiores: a minores szinten túl: coniugatio I-IV, imperfecta és perfecat actio indictivus és coniunctivus (activum, passivum), participiumok és infinitivusok; accusativus / nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, coniunctivusok főmondati használata, consecutio temporum

Felkészülés: N. Horváth Margit - dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I-IV. OFI (NT-13119-419/NAT); Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT-02075)

A verseny két fordulóból áll: az első az iskolai forduló, a második az országos döntő.

A nevezés és a részvétel ingyenes.

A versenyre emailben lehet jelentkezni: pecs.hyperion@gmail.com

(A jelentkezést visszaigazoljuk.)

A jelentkezéshez szükséges adatok:

 • Versenyző neve
 • Versenyző osztálya
 • Nevezési kategória (egy versenyző egy kategóriában nevezhet)
 • Versenyző felkészítő tanára (név, szak, elérhetőség)
 • Versenyző iskolája (pontos megnevezés és postai cím)

A verseny menetrendje (határidők, időpontok)

Jelentkezési határidő: 2016. november 25. (új!)

Első (iskolai) forduló: 2016. december 1. (új!)

Első forduló eredményhirdetés: 2016. december 19.

Országos döntő: 2017. január 27.

Döntő eredményhirdetés: 2017. február 13.

Ünnepélyes díjátadás: 2017. február 24.

A verseny lebonyolítása, továbbjutás, döntő, eredményhirdetés:

Első (iskolai) forduló

 • Időpont: 2016. december 8.
 • Helyszín: a versenyző iskolája
 • Mindhárom versenykategóriában a megoldásra rendelkezésre álló idő: 120 perc
 • A megoldásokat legkésőbb a verseny megkezdése utáni 120. percben kell befejezni és elküldeni a verseny email-címére: pecs.hyperion@gmail.com
 • A megoldásokat a versenyt kiíró Klasszika-filológia tanszék által felkért tanárokból és egyetemi hallgatókból álló bizottság értékeli.
 • A továbbjutás szükséges feltétele: az elérhető pontok 50%-ának megszerzése
 • Mindegyik kategóriában maximum 30-30 fő juthat az országos döntőbe (a 3. kategória mindkét korcsoportjában maximum 30-30 fő). Amennyiben 30-nál több versenyző ért el 50%-nál több pontot, a legjobb 30 jut tovább az országos döntőbe.
 • Az elért pontokat és a továbbjutók névsorát 2016.12.19-én tesszük közzé a verseny honlapján, valamint emailben is értesítjük a versenyzőt és felkészítő tanárát.

Országos döntő

 • Időpont: 2017. január 27.
 • Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
 • Mindhárom versenykategóriában a megoldásra rendelkezésre álló idő: 150 perc
 • A megoldást legkésőbb a verseny megkezdése utáni 150. percben kell leadni, internetelérést biztosítunk.
 • A döntőben kidolgozott feladatokat a versenybizottság értékeli.
 • A döntő eredményét, az elért helyezéseket 2017.02.13-án tesszük közzé a verseny honlapján, valamint emailben is értesítjük a versenyzőt és felkészítő tanárát.

Díjátadó ünnepség

 • Időpont: 2017. február 24.
 • Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
 • A döntőbe jutott valamennyi versenyző emléklapot kap, minden kategória első hat helyezettje díszoklevélben és értékes jutalomban részesül.
 • Az ünnepélyes eredményhirdetésre Pécsen rendezett kulturális esemény keretében kerül sor. Az ünnepi műsor pontos programját 2017. február elején hirdetjük ki, az eseményre a sajtó képviselőit is meghívjuk.

Kapcsolat

 • A verseny honlapja: https://klf.btk.pte.hu
 • Mail: pecs.hyperion@gmail.com, klf@pte.hu

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!

Bármely kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésre a fenti elérhetőségeken.

2016. szeptember 27.

Klasszika-Filológia Tanszék

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

VERSENYFELHÍVÁS

 A Szekszárdi Garay János Gimnázium a Pécsi Tudományegyetem Pedagógusképző Karával közös szervezésben meghirdeti a 

VII. Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Versenyt 9-12. évfolyamos középiskolások számára. 

Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik szeretik a nyelvi játékokat, a csavaros észjárást, ötletességet, nyelvi kreativitást igénylő szellemi erőpróbákat, és szeretnek csapatmunkában dolgozni, együtt alkotni. A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek, 1 iskolából több csapat is indulhat. Jelentkezni a gimnázium honlapján lehet: www.garayj.sulinet.hu/Versenyek/Lázár Ervin Nevezési díj: 3000 Ft/csapat, amelyet a Szekszárdi Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítványának számlaszámára kérünk befizetni: OTP 11746005-20008804 Jelentkezési és befizetési határidő: 2016. szeptember 30. A verseny 2 fordulóból áll. Az 1. forduló feladatait a versenyfelhívással együtt elektronikus levélben küldjük a középiskoláknak. Az 1. forduló feladatainak megoldását a judokos@gmail.com e-mail címre várjuk, beküldési határidő: 2016. október 14. A 2. fordulóba, a 2016. november 17-én tartandó szekszárdi döntőbe az 1. forduló eredménye alapján a legjobb 10 csapatot hívjuk be. A verseny 1-3. helyezettje értékes jutalmakban részesül.

"AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE" - "AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA"

az Irodalmi Rádió pályázata - 2016.

"Az év diák költője" és "Az év diák írója"
kitüntető címek megszerzéséért

továbbá lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban,

rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre,

az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:

Irodalmi Rádió

Miskolc

Pf: 8/P

3503

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: "AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE" - "AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA"

5. A pályázat célja: A 6-18 éves korosztály számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató fiatalok felkutatása.

Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges fiatalok támogatása. A sikeresen szereplő diákok részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:

a) 6-9 éves korosztály (2016. okt. 15-ig elmúlt 6, vagy még eddig nem töltötte be a 10-et)

b) 10-14 éves korosztály (2016. okt. 15-ig elmúlt 10, vagy még eddig nem töltötte be a 15-öt)

c) 15-18 éves korosztály (2016. okt. 15-ig elmúlt 15, vagy még eddig nem töltötte be a 19-et)

7. Megjelenési lehetőségek:

a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Irodalmi Rádió Hangtárában.

b) Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.

c) Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.

d) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.

e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is.

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (16 év alattiak esetében szükséges a törvényes képviselő aláírása is.)

Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

- A/4-es lap - mindegyik margó 2,5 cm - betűtípus: Times New Roman 12-es - sorköz: szimpla

A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!

Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.

A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P

Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:

Tematikus és formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2016. október 15.

11. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként ötszáz forint)

[Azoknak, akik már részt vettek ugyanilyen, 2014-es kiírásunkon is, beküldött művenként 500 Ft].

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:

- átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161

- vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P

- megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:

Telefonon: 20/544-0372

vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége által felkért bírálóbizottság végzi.

14. Eredményhirdetés:

Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretén belül 2016 végén vagy 2017 elején.

(A pontos időpontról a pályázókat az űrlapon megadott ímél címükön értesítjük.)

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői "AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE 2016." és "AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA 2016." kitüntető címhez jutnak értékes könyvcsomag ill. egyéb jutalmak kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

- nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából

- nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból

- nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj

- nem magyar nyelvű a pályamunka

- jogsértő tartalmú a pályamunka

- egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

Pályázati űrlapot szaktanárodtól kérj!

A fővárosi ÉDES ANYANYELVÜNK VERSENYEN 

iskolánkat méltó módon képviselte 

Szabó Boglárka (12. C)

 és 

Somogyi Fanni (11.A), 

mindketten az országos döntő versenyzői.

Felkészítőik: Seress Attila és Kárpáti-Kladiva Krisztina


Az iskolai Édes Anyanyelvünk verseny  2016. szeptember 7-én megtartottuk.

EREDMÉNY: 

I. helyezett: Szabó Boglárka 12. C osztályos tanuló, felkészítő tanára: Seress Attila

II. helyezett: Somogyi Fanni 11. A osztályos tanuló, felkészítő tanára: Kárpáti-Kladiva Krisztina

Az I. és a II. helyezett képviseli iskolánkat a verseny fővárosi fordulóján.

Gratulálunk!