- Osztályozó vizsgák -

- 2016-2017 -


Osztályozó vizsga témakörei - magyar nyelv és irodalom, dráma, etika
11. osztály
Követelmények, értékelési szempontok
https://drive.google.com/file/d/0BwSLiTCwpfacMmxneUdrMVY0azg/view
(45. oldal- 49. oldal)
IRODALOM- témakörök:
- Arany János nagykőrösi évei - elégiaköltészete; Arany-balladái; Arany és a Toldi-trilógia különös tekintettel a Toldi estéje című elbeszélő költeményére
- Madách Imre Az ember tragédiája - a drámai költemény, emberiségdráma; a mű szerkezete, filozófiai irányzatok
- Az európai epika a romantika után: Gogol (A köpönyeg), Csehov ( A csinovnyik halála), Tolsztoj (Ivan Iljics halála); Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés - realizmus
- Az európai líra a romantika után: Baudelaire- , Verlaine- , Rimbaud-költészete - szimbolizmus, impresszionizmus - kitekintés a képzőművészetre
- Mikszáth Kálmán - Tót atyafiak - Az a fekete folt - és A jó palócok darabjai - A néhai bárány, A bágyi csoda, Szegény Gélyi János lovai
- Mikszáth Kálmán - Beszterce ostroma című regény elemzése, a főhős alakja
- Az avantgard irányzatok és a magyar avantgard - Kassák Lajos költészete
- A Nyugat jelentősége, első nemzedéke
- Ady Endre költészete - Új versek - ars poetikák; Léda-, Csinszka-versek; látomás szerű tájversek; istenes versek; magyarság-versek; élet-halál versek
- Móricz Zsigmond elbeszélései - Tragédia, Barbárok, Móricz Zsigmond regényei - Rokonok, ÁrvácskaDRÁMA:
- A 19. század második felének színház- és drámatörténete
- Ibsen analitikus drámája - a Nóra (Babaszoba)
- Csehov drámaiatlan drámája, a Sirály
Téma: Vágyak, álmok, megvalósulás Csehov Sirály című drámájában - Ezzel a címmel esszé írása
MAGYAR NYELV:
Szövegalkotás, szövegértés
Stilisztikai ismeretek
Retorika - retorika és kommunikáció, a nyilvános megszólalás szövegtípusai, a szónok tulajdonságai, feladatai, a szövegszerkesztés menete, a beszéd felépítése
Érvelés - érvek típusai - bizonyítás, cáfolat,
A beszéd zenei eszközei
A vita
Etika:
Esszé - Témák:

- A szeretet
- A barátság címmel fogalmazás
- A Hullám című film megtekintése után a témára reflektálás
- Az internetes zaklatásEredményes felkészülést kívánok!
Üdvözlettel, Kárpáti-Kladiva Krisztina (szaktanár)